ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.

โทร.0-7567-3755 แฟกซ์. 0-7567-3773